2106016222

Καλοκαιρινή Προετοιμασία 2018

sin

therinismall

Στόχοι προγράμματος της καλοκαιρινής προετοιμασίας

  • Επεξεργασία σημαντικού μέρους της εξεταστέας ύλης
  • Δυναμικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς
  • Ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες μάθησης μέσα στη σχολική τάξη
  • Ολοκλήρωση της ύλης τον Ιανουάριο
  • Περισσότερος χρόνος για επαναλήψεις
  • Πλήρης και σε βάθος εμπέδωση όλων των γνωστικών αντικειμένων
  • Υψηλή βαθμολογία στις Πανελλαδικές εξετάσεις
  • Εισαγωγή σε σχολές μεγάλης ζήτησης με υψηλή βαθμολογία
Καλοκαιρινή Προετοιμασία Γυμνασίου

 Αξιοποιήστε δημιουργικά το χρόνο σας!

Α΄ Γυμνασίου

Β΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

 

Καλοκαιρινή Προετοιμασία Λυκείου

Αποκτήστε προβάδισμα! 

Α΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου
Γ΄ Λυκείου

Πληροφορίες και Εγγραφές στο τηλέφωνο 2106016222