2106016222

Λύκειο

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης "συν"

Λυκειακός κύκλος

χειμερινής περιόδου

Η επιτυχΊα εΊναι θΈμα επιλογΉς

Τα φροντιστήρια συν προσφέρουν στους μαθητές ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Στόχοι του τριετούς λυκειακού κύκλου σπουδών είναι οι μαθητές :

  • να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν την ύλη που διδάσκονται σε κάθε τάξη του Λυκείου
  • να αποκτήσουν μεθοδικότητα, οργάνωση και συνέπεια
  • να επιτύχουν αξιόλογες επιδόσεις στις ενδοσχολικές εξετάσεις
  • να θέσουν υψηλούς στόχους
  • να αποκτήσουν τα εφόδια και τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν   να εισαχθούν     στις Ανώτερες και Ανώτατες σχολές.

 

Προγράμματα Λυκείου
Α΄ Λυκείου
Β΄ Λυκείου
Γ΄ Λυκείου

Γνωρίστε το Νέο Εκπαιδευτικό Σύστημα