2106016222

Τηλεκπαίδευση

36 χρόνια εμπειρίας, επιτυχίας και προόδου

36 χρόνια κοντά στο μαθητή και τον υποψήφιο φοιτητή

Με την εμπειρία που αποκτήσαμε, είμαστε έτοιμοι :

 • να παρέχουμε άριστη ποιότητα και στη Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση
 • να συνεργαστούμε με τους μαθητές στην εικονική – ψηφιακή τάξη, όπως ακριβώς και στην πραγματική αίθουσα διδασκαλίας
 • να διεξάγουμε τα μαθήματα, βάσει συγκεκριμένου προγράμματος, σε πραγματικό χρόνο και μέσω ειδικής πλατφόρμας για την απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.
Πληροφορίες για την τηλεκπαίδευση

 Η εξ’ αποστάσεως συν-χρονη εκπαίδευση

Πληροφορίες για την τηλεκπαίδευση
 

Η Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση) απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνεται σε “πραγματικό χρόνο” και κατά τη διάρκειά της μπορούν να ανταλλάσσουν, εκτός από απόψεις, και εκπαιδευτικό υλικό.

Οι μαθητές, αν και δεν βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τον καθηγητή, μπορούν να έχουν φωνητική και οπτική επικοινωνία μαζί του. Με αυτό τον τρόπο αποδυναμώνουν τους περιορισμούς των αποστάσεων.

Οι εικονικές – ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας έχουν πλέον τη δυνατότητα να «συνδέουν» πρόσωπο με πρόσωπο δημιουργικά τους εμπλεκόμενους μέσω της τεχνολογίας.

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δει και να ακούσει τους μαθητές της τάξης και αντίστροφα.

Ορισμένες δραστηριότητες της Σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης :

 • Επικοινωνία και αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και μαθητών σε πραγματικό χρόνο
 • Παράδοση νέων εννοιών
 • Εργασία σε ομάδες με καθορισμένους ρόλους για τα μέλη
 • Συζήτηση και απορίες πάνω στο διδακτικό αντικείμενο
 • Διάλογοι σε πραγματικό χρόνο (γραπτοί ή/και προφορικοί)
 • Αλληλεπίδραση σε κοινόχρηστα αρχεία σε πραγματικό χρόνο
 • Επαναληπτική – εμπεδωτική διαδικασία μαθήματος
 • Συνδιδασκαλία με βάση κοινή θεματική περιοχή

Τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος
 

 • Ο μαθητής προστίθεται στην εικονική αίθουσα η οποία περιλαμβάνει το μέγιστο 4 μαθητές.
 • Ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα και συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματός του.
 • Τα διαγωνίσματα διεξάγονται στις ημερομηνίες που πραγματοποιούνται και τα διαγωνίσματα στο “διά ζώσης φροντιστήριο”.
 • Ο μαθητής αποστέλλει ηλεκτρονικά τις εργασίες του στο φροντιστήριο.

Πρόγραμμα Σπουδών
 

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου για όλες τις τάξεις επιλέγοντας την παρακάτω βαθμίδα : ΓυμνασίουΛυκείου

Απαραίτητος εξοπλισμός για το μαθητή
 

Ο μαθητής χρειάζεται να είναι εξοπλισμένος με τα εξής:

 • Σύνδεση στο διαδίκτυο (αξιόπιστη γραμμή internet)
 • Υπολογιστή ή tablet
 • Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο

Ημερομηνίες έναρξης μαθημάτων
 

 • Τμήματα Γυμνασίου – Λυκείου : 1 Σεπτεμβρίου
 • Τμήματα Αποφοίτων : 15 Σεπτεμβρίου

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 6016222 ή μέσω email front_syn@hotmail.com

για να προγραμματίσουμε ραντεβού για online ή διά ζώσης ενημέρωση.

Στο ραντεβού πρέπει να παρευρίσκεται κηδεμόνας και μαθητής/τρια