2106016222

Διαγωνίσματα

Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου

Κάθε μήνα τα Φροντιστήρια “συν” προσθέτουν εδώ τα διαγωνίσματα ανά μάθημα που διεξάγονται στο χώρο μας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να εξασκηθούν περαιτέρω στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.
Επιλέξτε το μάθημα που σας ενδιαφέρει και εξασκηθείτε με τα διαγωνίσματα

Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου

Κάθε μήνα τα Φροντιστήρια “συν” προσθέτουν εδώ τα διαγωνίσματα ανά μάθημα που διεξάγονται στο χώρο μας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να εξασκηθούν περαιτέρω στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.
Επιλέξτε το μάθημα που σας ενδιαφέρει και εξασκηθείτε με τα

Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου

Κάθε μήνα το φροντιστήριο “συν” προσθέτει διαγωνίσματα ανά μάθημα, με σκοπό να σας δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθείτε ακόμα βαθύτερα με την κατανόηση και εμβάθυνση του εκάστοτε μαθήματος.
Επιλέξτε το μάθημα που σας ενδιαφέρει και εξασκηθείτε με τα διαγωνίσματα που έχουμε