2106016222

Εκδόσεις “συν”

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης "συν"

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός συν εκδίδει κάθε χρόνο διδακτικά βιβλία που συμπληρώνουν τα επίσημα σχολικά και διευκολύνουν σημαντικά τη μελέτη και την προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις τους.

Οι συνεργάτες μας εκπονούν και υλοποιούν προγράμματα:

• Παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού για πρόσθετη διδακτική στήριξη
• Ενισχυτικής διδασκαλίας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών μάθησης ανά τάξη και γνωστικό αντικείμενο

Εκδόσεις "συν"

Εκδόσεις “συν”