2106016222

Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15/05/2016

Ώρα Έναρξης 10:00 π.μ - 02:30 μ.μ.

Τόπος Διεξαγωγής: Ειρήνης 108, Αγία Παρασκεύη

Τα Φροντιστήρια συν σε συνεργασία με την εταιρία Orientum δεξάγουν το ετήσιο Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές τους.

Τα σεμινάρια θα γίνουν σε δύο ομάδες : 

Το πρώτο θα διεξαχθεί 10:00 π.μ. με 12:15 μ.μ. και το δεύτερο 12:15 μ.μ. με 02:30 μ.μ.