2106016222

3η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Ημερομηνία Διεξαγωγής:Τόπος Διεξαγωγής:

Τη Κυριακή 14 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η 3η ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων στο διδακτήριο του φροντιστηρίου από τις 10:00 έως τη 13:00