2106016222

Επίσκεψη στο παιδικό χωριό SOS

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 17 Απριλίου 2015Τόπος Διεξαγωγής: Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Τα Φροντιστήρια “συν” επισκέφθηκαν τα χωριά SOS σε μια προσπάθεια συνεισφοράς στο ανθρωπιστικό έργο που προσφέρουν.

Το προσωπικό και οι μαθητές των φροντιστηριών “συν” πρόσφεραν τρόφιμα, χαρτικά, είδη υγιεινής και καθαριστικά.

Η διεύθυνση των φροντιστηρίων “συν” θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν, με ό,τι ο καθένας μπορούσε να προσφέρει.

Αντί μόνο καλός να είσαι, φρόντισε να φτιάξεις έναν κόσμο, όπου η καλοσύνη θα ανθεί, ή και καλύτερα: που περιττή θα είναι!

Μ.Μπρεχτ «Τι ωφελεί η καλοσύνη»