2106016222

Η Φιλοσοφία μας

filosofiaΑξιοποίησε το χρόνο σου για να κάνεις τον εαυτό σου καλύτερο.

Μάθε από τα γραπτά των άλλων, έτσι ώστε ν’ αποκτήσεις εύκολα αυτά που οι άλλοι έχουν εργαστεί σκληρά για να τ’ αποκτήσουν.

Σωκράτης

 

Η βασική μας αρχή!

Ξεκινώντας από τη βασική αρχή ότι η ειλικρινής και αρμονική συνεργασία μαθητή – φροντιστηρίου – οικογένειας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία τα Φροντιστήρια συν με αξιοπιστία, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα, προγραμματισμό και ολοκληρωμένο σύστημα προετοιμασίας στηρίζουν ολόπλευρα τον υποψήφιο από την αρχή μέχρι το τέλος της προσπάθειάς του.

Ο βασικός μας στόχος!

Βασικός μας στόχος είναι ο υποψήφιος να κερδίσει πολύτιμο χρόνο ολοκληρώνοντας χωρίς κενά την εξεταστέα ύλη μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ώστε να έχει στη διάθεσή του επαρκή χρόνο για την πλήρη αφομοίωσής της.

Η συμβολή του διδακτικού προσωπικού!

Για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των προγραμμάτων ανεκτίμητη είναι η συμβολή του διδακτικού προσωπικού των Φροντιστηρίων συν. Αποτελείται από αυστηρά επιλεγμένους και άρτια καταρτισμένους επιστήμονες – παιδαγωγούς, οι οποίοι είναι πάντα έτοιμοι και πρόθυμοι να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία των μαθητών.

Οι εκδόσεις μας!

Το δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών υποστηρίζεται από τις εκδόσεις των Φροντιστηρίων οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς, ώστε να εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι γραπτές δοκιμασίες!

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους με γραπτά διαγωνίσματα τα οποία αποτελούν μερική ή ολική προσομοίωση των σχολικών και πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι εξοικειώνονται πλήρως με την εξεταστική διαδικασία και οδηγούνται άριστα προετοιμασμένοι στις εξετάσεις.

Οι δράσεις μας!

Το έργο όμως του εκπαιδευτικού οργανισμού συν δεν εξαντλείται μόνο στη διδασκαλία των μαθημάτων. Επεκτείνεται και σε πολλούς άλλους τομείς όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, ο αθλητισμός και η διασκέδαση – επιμόρφωση των μαθητών (εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α.).