2106016222

Χειμερινό πρόγραμμα Γυμνασίου

Γυμνασιακός κύκλος χειμερινής περιόδου

Αξιοποιήστε δημιουργικά το χρόνο σας!

 • Επειδή το Γυμνάσιο αποτελεί το κρίσιμο προθάλαμο της ώριμης σκέψης του μαθητή, διαμορφώνουμε με ιδιαίτερη υπομονή και επιμονή τις συνθήκες ώστε ο μαθητής να αρχίσει να γίνεται συστηματικός και συνεπής.
 • Υποστήριξη του μαθητή από τα πρώτα βήματα της γυμνασιακής του πορείας για την εξοικείωσή του και την άσκησή του στις στρατηγικές μάθησης ώστε να καλύπτονται τυχόν αδυναμίες.
Εβδομαδιαία Προγράμματα Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου

Με ωρολόγια εβδομαδιαία προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τάξης, στοχεύουμε:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

 • στην εξοικείωση με την αρχαία ελληνική γλώσσα
 • στην ερμηνεία κειμένων της αρχαίας ελληνικής
 • στην διαδικασία και εμπέδωση της γραμματικής και του συντακτικού

Ελληνική Γλώσσα

 • στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου
 • στην απόκτηση συνείδησης των επιπέδων της γλώσσας και των λειτουργιών της
 • στη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου στο γραπτό και στον προφορικό λόγο

Μαθηματικά

 • στην εξοικείωση με βασικές έννοιες
 • στην κατανόηση και εμπέδωση προβλημάτων και στρατηγικών επίλυσης ασκήσεων
 • στην καλλιέργεια κριτικής, συνδυαστικής και αφαιρετικής ικανότητας
 • στην απόκτηση δομημένης σκέψης από τα πρώτα βήματα της πορείας του μαθητή

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα σχολικού έτους 2020 – 2021   

                                                                                                               

 

Προγραμματισμένα διαγωνίσματα

Τα Φροντιστήρια “συν” διαμορφώνουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του χρόνου για το μαθητή και την οικογένεια.

Η διάρκεια κάθε διαγωνίσματος είναι δίωρη και οι ημερομηνίες διεξαγωγής για το σχολικό έτος 2020 – 2021  θα είναι οι εξής : 

Οκτώβριος 2020               4, 11, και 25

Νοέμβριος 2020                1 και 22

Δεκέμβριος 2020              6 και 20

Ιανουάριος 2021               4, 5, 10 και 24

Φεβρουάριος 2021           14 και 28

Μάρτιος 2021                     21 και 28

Απρίλιος 2021                    4 και 18

Μάιος 2021                         6, 7, 9 και 16

Προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων

1η Ενημέρωση Κυριακή 08/11/2020 1000 – 1300
2η Ενημέρωση Κυριακή 07/02/2021 1000 – 1300
3η Ενημέρωση Κυριακή 11/04/2021 1000 – 1300
Β΄ Γυμνασίου

Με ωρολόγια εβδομαδιαία προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τάξης, στοχεύουμε:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

 • στην εξοικείωση με την αρχαία ελληνική γλώσσα
 • στην ερμηνεία κειμένων της αρχαίας ελληνικής
 • στην διαδικασία και εμπέδωση της γραμματικής και του συντακτικού

Ελληνική Γλώσσα

 • στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου
 • στην απόκτηση συνείδησης των επιπέδων της γλώσσας και των λειτουργιών της
 • στη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου στο γραπτό και στον προφορικό λόγο

Μαθηματικά

 • στην εξοικείωση με βασικές έννοιες
 • στην κατανόηση και εμπέδωση προβλημάτων και στρατηγικών επίλυσης ασκήσεων
 • στην καλλιέργεια κριτικής, συνδυαστικής και αφαιρετικής ικανότητας
 • στην απόκτηση δομημένης σκέψης από τα πρώτα βήματα της πορείας του μαθητή

Φυσική – Χημεία

 • στη θεμελίωση των εννοιών στη Φυσική και στη Χημεία
 • στην απόκτηση ευχέρειας επίλυσης ασκήσεων
 • στη σε βάθος διερεύνηση των φαινομένων και όχι στην επιφανειακή προσέγγιση αυτών

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα σχολικού έτους 2020 – 2021

 

Προγραμματισμένα διαγωνίσματα

Τα Φροντιστήρια “συν” διαμορφώνουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του χρόνου για το μαθητή και την οικογένεια.

Η διάρκεια κάθε διαγωνίσματος είναι δίωρη και οι ημερομηνίες διεξαγωγής για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι οι εξής :

Οκτώβριος 2020               4, 11, και 25

Νοέμβριος 2020                1 και 22

Δεκέμβριος 2020              6 και 20

Ιανουάριος 2021               4, 5, 10 και 24

Φεβρουάριος 2021           14 και 28

Μάρτιος 2021                     21 και 28

Απρίλιος 2021                    4 και 18

Μάιος 2021                         6, 7, 9 και 16

Προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων

1η Ενημέρωση Κυριακή 08/11/2020 1000 – 1300
2η Ενημέρωση Κυριακή 07/02/2021 1000 – 1300
3η Ενημέρωση Κυριακή 11/04/2021 1000 – 1300
Γ΄ Γυμνασίου

Με ωρολόγια εβδομαδιαία προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τάξης, στοχεύουμε:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

 • στην εξοικείωση με την αρχαία ελληνική γλώσσα
 • στην ερμηνεία κειμένων της αρχαίας ελληνικής
 • στην διαδικασία και εμπέδωση της γραμματικής και του συντακτικού

Ελληνική Γλώσσα

 • στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου
 • στην απόκτηση συνείδησης των επιπέδων της γλώσσας και των λειτουργιών της
 • στη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου στο γραπτό και στον προφορικό λόγο

Μαθηματικά

 • στην εξοικείωση με βασικές έννοιες
 • στην κατανόηση και εμπέδωση προβλημάτων και στρατηγικών επίλυσης ασκήσεων
 • στην καλλιέργεια κριτικής, συνδυαστικής και αφαιρετικής ικανότητας
 • στην απόκτηση δομημένης σκέψης από τα πρώτα βήματα της πορείας του μαθητή

Φυσική – Χημεία

 • στη θεμελίωση των εννοιών στη Φυσική και στη Χημεία
 • στην απόκτηση ευχέρειας επίλυσης ασκήσεων
 • στη σε βάθος διερεύνηση των φαινομένων και όχι στην επιφανειακή προσέγγιση αυτών

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα σχολικού έτους 2020 – 2021

 

Προγραμματισμένα διαγωνίσματα

Τα Φροντιστήρια “συν” διαμορφώνουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του χρόνου για το μαθητή και την οικογένεια.

Η διάρκεια κάθε διαγωνίσματος είναι δίωρη και οι ημερομηνίες διεξαγωγής για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι οι εξής :

Οκτώβριος 2020               4, 11, και 25

Νοέμβριος 2020                1 και 22

Δεκέμβριος 2020              6 και 20

Ιανουάριος 2021               4, 5, 10 και 24

Φεβρουάριος 2021           14 και 28

Μάρτιος 2021                     21 και 28

Απρίλιος 2021                    4 και 18

Μάιος 2021                         6, 7, 9 και 16

Divider Text [/ale_divider]

Προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων

1η Ενημέρωση Κυριακή 08/11/2020 1000 – 1300
2η Ενημέρωση Κυριακή 07/02/2021 1000 – 1300
3η Ενημέρωση Κυριακή 11/04/2021 1000 – 1300