2106016222

Γραμματεία

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης "συν"

Γραμματειακή υποστήριξη

Το προσωπικό της γραμματείας συμβάλλει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία των φροντιστηρίων.

Συγκεκριμένα :

  • Παρέχει πληροφορίες για τις εγγραφές.
  • Ενημερώνει μαθητές και γονείς για το πρόγραμμα των μαθημάτων και των διαγωνισμάτων.
  • Ελέγχει την παρουσία των μαθητών.
  • Βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους γονείς.
  • Οργανώνει τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του εκπαιδευτικού οργανισμού συν.
  • Έχει την τεχνική επιμέλεια, μορφολογία των εκδόσεων και του έντυπου υλικού.