2106016222

Χειμερινό πρόγραμμα Λυκείου

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης "συν"

Λυκειακός κύκλος

χειμερινής περιόδου

Η επιτυχία είναι θέμα επιλογής

Τα φροντιστήρια συν προσφέρουν στους μαθητές ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Στόχοι του τριετούς λυκειακού κύκλου σπουδών είναι οι μαθητές :

 • να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν την ύλη που διδάσκονται σε κάθε τάξη του Λυκείου
 • να αποκτήσουν μεθοδικότητα, οργάνωση και συνέπεια
 • να επιτύχουν αξιόλογες επιδόσεις στις ενδοσχολικές εξετάσεις
 • να θέσουν υψηλούς στόχους
 • να αποκτήσουν τα εφόδια και τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν   να εισαχθούν     στις Ανώτερες και Ανώτατες σχολές.
Προγράμματα Λυκείου
Α΄ Λυκείου

Προετοιμαστείτε σωστά για την επιτυχή πορεία σας  στο Λύκειο!

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Επειδή η Α΄ Λυκείου αποτελεί κομβικό σημείο για την εξέλιξη του μαθητή και την επιτυχή πορεία του στο Λύκειο, είναι αναγκαίο ο μαθητής να :

 •  εμπεδώσει την ύλη της Α΄ Λυκείου
 •  εμβαθύνει σε κρίσιμες έννοιες
 •  αποκτήσει οργάνωση και μεθοδικότητα, στοιχεία απαραίτητα για την περαιτέρω εξέλιξή του

Με γνώμονα τα παραπάνω έχουν σχεδιαστεί προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τάξης με στόχο :

Αρχαία
• την ολοκληρωμένη γνώση γραμματικής και συντακτικού
• την ερμηνεία κειμένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
• την εμπέδωση του αρχαίου ελληνικού λόγου

Νεοελληνική Γλώσσα
• την απόκτηση ευχέρειας στην παραγωγή λόγου τεκμηριωμένου και σύνθετου
• την εξοικείωση με τη χρήση διαφορετικών επιπέδων και ειδών λόγου
• τη διεύρυνση του λεξιλογίου και τη βελτίωση συνολικά του γλωσσικού επιπέδου

Μαθηματικά
• την απόκτηση στέρεου γνωστικού υπόβαθρου και αξιόλογης βάσης γνώσεων
• την εμπέδωση και τη σωστή χρήση των διαφόρων μηχανισμών και μεθοδολογιών επίλυσης ασκήσεων και προβλημάτων
• τη μύηση και εξοικείωση με τη διαδικασία της μαθηματικής απόδειξης και γενικότερα την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας

Φυσική – Χημεία
την αυστηρή διατύπωση και κατανόηση των εννοιών
• την πολύπλευρη και κριτική προσέγγιση της θεωρίας και των ασκήσεων
• την οργάνωση της μελέτης και του τρόπου εργασίας
• τη μεθοδολογία για την απόκτηση ευχέρειας στην επίλυση ασκήσεων

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα σχολικού έτους  2021 – 2022

ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ

Προγραμματισμένα διαγωνίσματα ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Τα Φροντιστήρια “συν” διαμορφώνουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του χρόνου για το μαθητή και την οικογένεια.

Η διάρκεια κάθε διαγωνίσματος είναι δίωρη και οι ημερομηνίες διεξαγωγής για το σχολικό έτος 2021 – 2022  θα είναι οι εξής : 

Οκτώβριος 2021               3, 17, 24 και 31

Νοέμβριος 2021                14 και 28

Δεκέμβριος 2021              12 και 19

Ιανουάριος 2022               4, 5, 7, 9, και 23

Φεβρουάριος 2022           13 και 27

Μάρτιος 2022                     13 και 27

Απρίλιος 2022                    3 και 17

Μάιος 2022                         8, 15, 22 και 29

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

1η Ενημέρωση Κυριακή 07/11/2021 1000 – 1400
2η Ενημέρωση Κυριακή 06/02/2022 1000 – 1400
3η Ενημέρωση Κυριακή 10/04/2022 1000 – 1400


Β΄ Λυκείου

Η μεθοδική προετοιμασία ανταμείβεται!

 • Ο μαθητής προσανατολίζεται έγκαιρα και υποστηρίζεται στην προσπάθειά του να συνειδητοποιήσει το ρόλο του και να οργανώσει τη μελέτη του.
 • Επιμονή στη συστηματική προσέγγιση της διδακτέας ύλης με μέθοδο και συνέπεια.
 • Πλήρης και σε βάθος εμπέδωση όλων των γνωστικών αντικειμένων.
 • Ολοκλήρωση της ύλης έγκαιρα για τη σωστή αξιοποίηση του χρόνου, την άρτια προετοιμασία του μαθητή και την αφομοίωση της ύλης.
 • Προετοιμασία του μαθητή τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους με γραπτά διαγωνίσματα τα οποία αποτελούν μερική ή ολική προσομοίωση των σχολικών εξετάσεων. Έτσι εξοικειώνονται πλήρως με την εξεταστική διαδικασία και οδηγούνται άριστα προετοιμασμένοι στις εξετάσεις.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα σχολικού έτους 2021 – 2022

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Από τον Ιανουάριο 2 ώρες Μαθηματικών, 2 ώρες Φυσικής και 2 ώρες Χημείας αφιερώνονται στην προετοιμασία των μαθητών στην ύλη των αντίστοιχων μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου

Από τον Ιανουάριο 2 ώρες Φυσικής και 2 ώρες Χημείας αφιερώνονται στην προετοιμασία των μαθητών στην ύλη των αντίστοιχων μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου

Από τον Ιανουάριο 2 ώρες Μαθηματικών αφιερώνονται στην προετοιμασία των μαθητών στην ύλη των Μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου

Β ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΛ

 

Προγραμματισμένα διαγωνίσματα ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Τα Φροντιστήρια “συν” διαμορφώνουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του χρόνου για το μαθητή και την οικογένεια.

Η διάρκεια κάθε διαγωνίσματος είναι δίωρη και οι ημερομηνίες διεξαγωγής για το σχολικό έτος 2021 – 2022  θα είναι οι εξής : 

Οκτώβριος 2021               3, 17, 24 και 31

Νοέμβριος 2021                14 και 28

Δεκέμβριος 2021              12 και 19

Ιανουάριος 2022               4, 5, 7, 9, και 23

Φεβρουάριος 2022           13 και 27

Μάρτιος 2022                     13 και 27

Απρίλιος 2022                    3 και 17

Μάιος 2022                         8, 15, 22 και 29

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

1η Ενημέρωση Κυριακή 07/11/2021 1000 – 1400
2η Ενημέρωση Κυριακή 06/02/2022 1000 – 1400
3η Ενημέρωση Κυριακή 10/04/2022 1000 – 1400
Γ΄ Λυκείου

Η αγωνία τελειώνει – Η επιτυχία έρχεται!

Ο υποψήφιος βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Απαιτείται :

 • Η ψυχολογική του στήριξη στην προσπάθεια που καταβάλλει.
 • Η επιβεβαίωση της επίδοσής του.
 • Η ενίσχυση των δυνάμεων που διαθέτει.
 • Προετοιμασία του μαθητή τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους με γραπτά διαγωνίσματα τα οποία αποτελούν μερική ή ολική προσομοίωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι εξοικειώνονται πλήρως με την εξεταστική διαδικασία και οδηγούνται άριστα προετοιμασμένοι στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα σχολικού έτους 2021 – 2022

 

Προγραμματισμένα διαγωνίσματα ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Τα Φροντιστήρια “συν” διαμορφώνουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του χρόνου για το μαθητή και την οικογένεια.

Η διάρκεια κάθε διαγωνίσματος είναι τρίωρη και οι ημερομηνίες διεξαγωγής για το σχολικό έτος 2021 – 2022  θα είναι οι εξής : 

Οκτώβριος 2021               3, 17, 24 και 31

Νοέμβριος 2021                14 και 28

Δεκέμβριος 2021              12 και 19

Ιανουάριος 2022               4, 5, 7, 9, και 23

Φεβρουάριος 2022           13 και 27

Μάρτιος 2022                     13 και 27

Απρίλιος 2022                    3 και 17

Μάιος 2022                         8, 15, 22 και 29

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

1η Ενημέρωση Κυριακή 07/11/2021 1000 – 1400
2η Ενημέρωση Κυριακή 06/02/2022 1000 – 1400
3η Ενημέρωση Κυριακή 10/04/2022 1000 – 1400