2106016222

Γυμνάσιο

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης "συν"

Γυμνασιακός κύκλος χειμερινής περιόδου

Αξιοποιήστε δημιουργικά το χρόνο σας!

  • Επειδή το Γυμνάσιο αποτελεί το κρίσιμο προθάλαμο της ώριμης σκέψης του μαθητή, διαμορφώνουμε με ιδιαίτερη υπομονή και επιμονή τις συνθήκες ώστε ο μαθητής να αρχίσει να γίνεται συστηματικός και συνεπής.
  • Υποστήριξη του μαθητή από τα πρώτα βήματα της γυμνασιακής του πορείας για την εξοικείωσή του και την άσκησή του στις στρατηγικές μάθησης ώστε να καλύπτονται τυχόν αδυναμίες.

 

Εβδομαδιαία Προγράμματα Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου
Β΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου