2106016222

Διδακτικό Προσωπικό

Οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «συν» συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανά τομέα μαθημάτων, καταρτίζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα με συντονιστή τη Διεύθυνση Σπουδών και φροντίζουν να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στη συνεχώς μεταβαλλόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα.