2106016222

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης "συν"

Τα Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης «συν» σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων σταδιοδρομίας Orientum εφαρμόζουν προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ο αρμόδιος για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού κος Τάκης Κωτσιάκης και ο ειδικός σύμβουλος της εταιρείας Orientum συζητούν κατ’ ιδίαν με τους μαθητές ή/και με τους γονείς τους, με σκοπό να τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και να επιλέξουν τις σπουδές που ανταποκρίνονται στα προσόντα και τα ενδιαφέροντά τους.

Διαδικασία διεξαγωγής:

  • Συναντήσεις στο χώρο του φροντιστηρίου, διάρκειας μίας ώρας η καθεμία.
  • Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ) επαγγελματικών ενδιαφερόντων και προσωπικότητας.
  • Συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό ( αναφορά αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών εργαλείων σε έντυπη μορφή, χρήσιμες έρευνες και οποιοδήποτε άλλο ενημερωτικό υλικό χρειαστεί).

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι:

  • να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα
  • να παρουσιάσει στους μαθητές τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει κάθε τμήμα
  • να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να ιεραρχήσουν τις επιλογές τους ανάλογα με τις επιθυμίες τους και να θέσουν ένα συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο θα επιδιώξουν να επιτύχουν μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις.