2106016222

Πρώτη Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων για τους μαθητές της θερινής προετοιμασίας

Ημερομηνία Διεξαγωγής:Τόπος Διεξαγωγής:

Tην Τετάρτη 25/7/18 και ώρα 19:00-21:00 θα πραγματοποιηθεί

η 1η προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων