2106016222

3η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Ημερομηνία Διεξαγωγής:Τόπος Διεξαγωγής:

Tην Κυριακή 22/04/18, 10:00 – 13:00

θα πραγματοποιηθεί

η 3η προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων